API systému CentrumSMS

Zde najdete specifikaci pro integraci naším systémem.

Odesílání SMS

K odeslání použijete naše HTTP JSON API, které zprávu směruje k odeslání na vaše zařízení.

POST https://centrumsms.cz/api/send

Tělo requestu (JSON nebo FormURLEncoded):

 • api_key - autorizační API klíč
 • recipient - adresát zprávy, v mezinárodním formátu (s +420)
 • message - text zprávy
 • second_sim - použít druhou SIM? (true/false)

Odpověď (JSON):

 • success - true/false
 • error - možné stavy:
  • invalid_request
  • invalid_auth
  • invalid_recipient
  • gateway_failed

Příjem SMS

Přijímání SMS je realizováno formou webhooku (HTTP callbacku) na vaši vlastní adresu URL, kterou si nastavíte v aplikaci.

např. POST https://mojefirma.cz/app/incomingSms.php

Tělo requestu (JSON nebo FormURLEncoded):

 • api_key - autorizační API klíč (pro validaci)
 • sender - odesilatel zprávy, v mezinárodním formátu (s +420)
 • message - text zprávy

SMS doručenky

Přijímání doručenek k SMS probíhá taktéž jako webhook, se svou vlastní adresou.

např. POST https://mojefirma.cz/app/smsStatus.php

Tělo requestu (JSON nebo FormURLEncoded):

 • api_key - autorizační API klíč (pro validaci)
 • recipient - příjemce zprávy, v mezinárodním formátu (s +420)
 • status - možnosti: delivered, delivery_failed